FVE regulátor MPPT OPL 9AC 3kW, LCD pro fotovoltaický ohřev vody se zobrazením veličin   OPL 9AC je speciální MPPT regulátor a DC/AC invertor pro fotovoltaický ohřev vody o výkonu 3kW s vysokou účinností (až 99 %), který nepotřebuje ke svému provozu externí napájení. Výrobek je registrovaný v programu Nová zelená úsporám - SVT23649. Tento MPPT regulátor má digitální displej, který ukazuje všechny stavy chodu regulátoru (chod, výkon, chybu, chlazení atp.) a vyrobenou energii. Získáte tak kompletní... Celý popis

Koupit za 9 890 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších

Popis

FVE regulátor MPPT OPL 9AC 3kW, LCD pro fotovoltaický ohřev vody se zobrazením veličin

 

OPL 9AC je speciální MPPT regulátor a DC/AC invertor pro fotovoltaický ohřev vody o výkonu 3kW s vysokou účinností (až 99 %), který nepotřebuje ke svému provozu externí napájení. Výrobek je registrovaný v programu Nová zelená úsporám - SVT23649.

Tento MPPT regulátor má digitální displej, který ukazuje všechny stavy chodu regulátoru (chod, výkon, chybu, chlazení atp.) a vyrobenou energii. Získáte tak kompletní informace o celém chodu regulátoru vč. indikace vyrobené energie.

Vysoká technická úroveň a propracovaná koncepce je výsledkem vlastního dlouholetého výzkumu, který začal na prvních fotovoltaických soustavách pro ohřev vody v roce 2010. Regulátor je vybaven sofistikovaným a automatickým rozpoznáváním parametrů FVS, které vždy zajistí v MPPT režimu optimální výrobu elektrické energie.

Mikroprocesorové řízení s pokročilými algoritmy a sofistikovaným rozpoznáváním parametrů FVS včetně vícefázové MPPT regulace odstraňují všechny nedostatky analogových PWM nebo zastaralých DC regulátorů. Propracovaná koncepce řízení zvyšuje množství využité energie proti jiným technologiím až o 35 %.

Vysoká technická úroveň je výsledkem vlastního dlouholetého výzkumu fotovoltaických soustav používaných pro ohřev teplé vody, který začal již v roce 2010.

Unikátní vlastností regulátoru, kterou ostatní regulátory na trhu nemají, je vysoce efektivní využití zisků při nízkém oslunění (pološero, velká oblačnost, déšť, rozbřesk nebo soumrak). I při těchto extrémních podmínkách dokáže regulátor do soustavy dodávat energii od 1 wattu. Tyto nízké přídavky energie mohou pravidelně doplňovat tepelní ztráty v běžných bojlerech TUV. U běžných bojlerů představuje ztrátová energie v celoročním provozu až 15 % nákladů na výrobu TUV. Obecně platí, že současné bojlery na TUV mají pro zmenšení prostorových nároků velmi slabou tepelnou izolaci, která prodražuje celoroční nákladovou bilanci na ohřev TUV z distribuční sítě. To umožňuje v celoroční bilanci dosáhnout až 70% úspory nákladů na ohřev teplé vody.

Regulátor umožňuje připojit běžné tepelné spotřebiče s odporovou spirálou (zkonstruované pro připojení k běžné distribuční síti typu 1-PE-N/AC 230 V/50 Hz) k fotovoltaickému zdroji se stejnosměrným napětím, které vytvářejí ostrovní FVS.

Tepelné spotřebiče, zkonstruované na běžné střídavé napětí distribuční sítě, nemohou bez speciálních úprav (velmi drahých), spolehlivě pracovat na stejnosměrné napětí. Tato zařízení obsahují termostaty a jiné spínací prvky, které nemohou rozpínat stejnosměrný elektrický obvod, neboť při rozpínání silového stejnosměrného obvodu dochází k elektrickému oblouku. Ke zničení kontaktů dochází již při několika cyklech rozpojení. V některých případech může při rozpojení vzniknout velmi silný oblouk, který může uvnitř spotřebiče založit požár. Pro spolehlivý provoz běžných spotřebičů na střídavé napětí je nutné mezi FVS na stejnosměrné napětí a spotřebič vložit DC/AC invertor a tuto funkci plní i OPL 9AC.

Regulátor nepotřebuje ke svému provozu žádný externí zdroj napájení (dodávky z distribuce). Jeho provoz je plně zajišťován z energie FVS. S tímto regulátorem je možné dosáhnout čisté ostrovní koncepce pro fotovoltaický ohřev vody. Nízké pořizovací náklady zaručují nejvyšší návratnost investice ze všech variant fotovoltaických soustav.

Regulátor smí pracovat jen s odporovou zátěží a za úplného oddělení od distribuční sítě (čistý ostrovní provoz při ohřevu teplé vody).

Na přání je možné regulátor vybavit přepínáním zátěže podle výkonu nebo dosažené teploty, případně zabudovat přístrojový AC jistič.

Instalaci regulátoru může provést jen osoba splňující kvalifikaci podle vyhlášky č. 50.

Vlastnosti

    digitální ukazatel P/U/I/T (podle výbavy), který informuje o okamžitém stavu fotovoltaické soustavy

    jednoduchá signalizace kompletního stavu pomocí LED,

    plný výkon i při vysokých pracovních teplotách

    vyšší účinnost za zvýšené teploty okolí a nižší tepelné ztráty

    zvýšený teplotní rozsah, který poskytuje plný výkon i při vysokých pracovních teplotách

    nízké tepelné ztráty umožňují použít pouze pasivní chlazení

    vysoká elektrická účinnost přes 99 %

    vysoká odolnost na rozpojování AC zátěže termostatem bojleru

    zvýšená odolnost na zkrat v silové straně a přepětí na vstupní straně

    odolnost proti přepólování vstupní strany

    plně automatizovaný proces detekce připojené soustavy

    plně implementovaná vlastnost MPPT s opakovanou nadřazenou kontrolou

    účinná ochrana proti přetížení (proud i výkon)

    zvýšená odolnost proti rušení

    vylepšená odolnost proti zkratu (vnitřní pojistka na desce regulátoru)

    provoz bez externího napájení (napájení jen z FVS)

    přepínání výstupní zátěže podle výkonu a proudu

    vzdálené logování provozu regulátoru
Zobrazit více

Články odjinud